PAIMA

PAIMA

Bezhotovostní platební systém PAIMA

Bezhotovostní platební systém PAIMA je určen k provádění plateb pomocí bezkontaktních karet.

Základem systému je elektronická peněženka umístěná na bezkontaktní kartě, umožňující přímou platbu malých částek bez nutnosti ověření zůstatku na účtu. Při platbě vyšších částek dochází k okamžitému ověření stavu na účtu.

Funkce systému

Bezhotovostní platební systém PAIMA je určen k provádění plateb pomocí bezkontaktních karet. Základem systému je elektronická peněženka umístěná na bezkontaktní kartě, umožňující přímou platbu malých částek bez nutnosti ověření zůstatku na účtu. Při platbě vyšších částek dochází k okamžitému ověření stavu na účtu.

Centrem systému je server s databází uživatelů, karet a účtů. Server je vybaven otevřeným komunikačním rozhraním, které umožňuje napojení různých zařízení pro zpracování transakcí. V současnosti jsou k dispozici dva typy. Jsou to platební terminály a jednotky do výdejních automatů.

PAIMA

Platební terminály jsou určeny jak pro obchodníky v obchodech tak i pro supermarkety s pokladními systémy. Terminál je možno integrovat přes sériové rozhraní s pokladním systémem. Terminály jsou vybaveny funkcemi: platba, dobití hotovostí účtu nebo karty, dobití karty z účtu, návrat zboží, zjištění zůstatku na účtu, zjištění zůstatku na kartě.

Jednotky do výdejních automatů jsou určeny pro samoobslužný prodej ve výdejních automatech. Pracují v autonomním režimu a umožňují provádět platby do výše zůstatku na elektronické peněžence na kartě.

Zaúčtování všech provedených transakcí zajišťuje automaticky spouštěná denní uzávěrka.

Komunikace u obou typů transakčních zařízení (platební terminál i výdejní automat) probíhá protokolem TCP/IP. Transakční zařízení jsou vybavena pamětí neplatných karet (blacklist), která zajišťuje odmítnutí ztracených nebo ukradených karet v autonomním režimu. Kapacita paměti je 1000 karet.

Velký důraz je kladen na bezpečnost systému. Jako médium pro elektronické peněženky jsou použity karty DESFire. Tyto karty poskytují dostatečný stupeň bezpečnosti pro provádění platebních transakcí. Transakční zařízení jsou navíc vybavena bezpečnostními moduly SAM, které kontrolují platnost karet a umožňují práci s elektronickou peněženkou na kartě. K provedení transakce dobití je nezbytná přímá komunikace se serverem a autorizace této transakce. Transakci dobití je možno uskutečnit pouze na platebním terminálu.

Pro správu systému jsou podle role v systému k dispozici tři uživatelská rozhraní. Je to přednostně rozhraní pro administrátora systému. Rozhraní slouží pro zavádění nových prvků do systému a jejich správu. Administrátor získává podrobné informace o běhu systému a nástroj pro snadnou konfiguraci prostředků.

Pro uživatele je k dispozici uživatelské rozhraní, které je určeno pro zobrazení informací o provedených transakcích s kartou uživatele. V případě zájmu uživatele je přístup možno chránit certifikátem uloženým na čipové kartě.

Třetí skupinou jsou obchodníci, kteří maji možnost sledovat informace o provedených transakcích na přidělených koncových zařízeních. Získané informace je možno graficky zobrazit, případně statisticky vyhodnotit. Přístup obchodníků je možno časově omezit nebo zpoplatnit.

Všechna tři rozhraní jsou přístupná přes webové rozhraní.

Aktivity všech uživatelů jsou logovány a v případě potřeby je možno zpětně dohledat případné nesrovnalosti.

Systém je vybaven rozhraním pro automatizované zpracování informací o přijatých platbách. Uživatelé si tak mohou dobíjet své účty přímo převodem z bankovního účtu.

Technické parametry

  Server:
 • operační systém Windows XP, Vista, Windows 7, Windows Server 2003
 • databáze MS SQL

  Komunikace:
 • server/ terminál:TCP/IP
 • pokladna/ terminál:RS 232

  Karty bezkontaktní:
 • DESFire

  Počet zakázaných karet:
 • 1000


Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.